Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste – asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 15.10.2018

1 Rekisterin pitäjä

Ipe-Peite Oy (y-tunnus: 0952433-7)
Moukarikatu 5, 15700 Lahti
Puh.  044 705 2000

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuire Viljanen
Moukarikatu 5, 15700 Lahti
tuire.viljanen(at)ipe-peite.fi

3 Rekisterin nimi

Ipe-Peite asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus. Lisäksi tietoja käsitellään asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittämiseen sekä tietojen tilastointiin ja analysointiin. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää profilointiin, jolla voimme parantaa Ipe-Peite Oy:n tarjoamien palveluiden kohdistamiseen ja oikea-aikaiseen viestintään. Käyttäjä hyväksyy, että yritys voi lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia.

Asiakastietoihin on pääsy vain Ipe-Peite Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

5 Rekisterin tietosisältö

Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti.

Muu asiakastieto: alennukset, tarjoukset, toimitukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot (valittu maksutapa, maksuvälineiden yksilöintitiedot, yksityisasiakkailla henkilötunnus luotolla myytäessä), reklamaatiot ja muut palautteet, takuuasiat, yhteydenotot ja muut kaupalliset tiedot. Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot, tuotesuositukset- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet.

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Ipe-Peitteen verkkokaupasta Internetin kautta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Tiedot saadaan asiakkailta mm. www.-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai muulla vastaavalla tavalla henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan verkkovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Yritysten perus- ja segmentointitietoja päivitetään eri tietolähteistä säännöllisin väliajoin (YTJ sekä Suomen Asiakastieto Oy). Luottotietojen ja maksuhäiriöiden osalta tiedot rekisteriimme toimittaa Suomen Asiakastieto Oy.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto 

Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tiedot sijaitsevat fyysisesti Suomessa kahdessa erillisessä datakeskuksessa.

10 Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdassa 2. olevalle taholle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti kohdassa 2. olevalle taholle.

12 Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

13 Tietojen poistaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

14 Evästeet 

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Evästeiden avulla meillä on mahdollista tunnistaa selaimesi ja käyttää saamaamme tietoa esimerkiksi sivustomme vierailujen analysoimiseen Google Analytics -ohjelmalla. Samalla voimme hyödyntää niitä verkkosivujen käyttäjien mielenkiinnon kohteiden tunnistamisessa sekä sivuston jatkokehittämisessä. Kerätty tieto on nimetöntä, eikä toimintoja voi sen avulla liittää yksittäiseen henkilöön.

Evästeiden käyttöä voit halutessasi säätää muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön voi kieltää muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia.